VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Xa-cha-ri | Ma-la-chi 3 | Ma-la-chi 4 | Ma-thi-ơ

Ma-la-chi 4:2

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn