VietChristian
VietChristian
nghe.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Xa-cha-ri | Ma-la-chi 3 | Ma-la-chi 4 | Ma-thi-ơ

Ma-la-chi 4:5-6

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. 6 Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website