VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 9 | Ma-thi-ơ 10 | Ma-thi-ơ 11 | Mác

Ma-thi-ơ 10:28

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn