VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 9 | Ma-thi-ơ 10 | Ma-thi-ơ 11 | Mác

Ma-thi-ơ 10:30

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn