VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 14 | Ma-thi-ơ 15 | Ma-thi-ơ 16 | Mác

Ma-thi-ơ 15:39

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

39 Bấy giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Ma-ga-đan.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn