VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 15 | Ma-thi-ơ 16 | Ma-thi-ơ 17 | Mác

Ma-thi-ơ 16:15

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn