VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 15 | Ma-thi-ơ 16 | Ma-thi-ơ 17 | Mác

Ma-thi-ơ 16:25

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn