VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 15 | Ma-thi-ơ 16 | Ma-thi-ơ 17 | Mác

Ma-thi-ơ 16:27

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn