VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 20 | Ma-thi-ơ 21 | Ma-thi-ơ 22 | Mác

Ma-thi-ơ 21:22

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn