VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 24 | Ma-thi-ơ 25 | Ma-thi-ơ 26 | Mác

Ma-thi-ơ 25:28-29

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. 29 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn