VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 25 | Ma-thi-ơ 26 | Ma-thi-ơ 27 | Mác

Ma-thi-ơ 26:1-2

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Vả, Đức Chúa Jêsus đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng: 2 Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ Vượt qua, và Con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn