VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 25 | Ma-thi-ơ 26 | Ma-thi-ơ 27 | Mác

Ma-thi-ơ 26:11

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn