VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 25 | Ma-thi-ơ 26 | Ma-thi-ơ 27 | Mác

Ma-thi-ơ 26:28

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn