VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 26 | Ma-thi-ơ 27 | Ma-thi-ơ 28 | Mác

Ma-thi-ơ 27:51

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

51 Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn