VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 2 | Ma-thi-ơ 3 | Ma-thi-ơ 4 | Mác

Ma-thi-ơ 3:17

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn