VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 2 | Ma-thi-ơ 3 | Ma-thi-ơ 4 | Mác

Ma-thi-ơ 3:8

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn,

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn