VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 3 | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Mác

Ma-thi-ơ 4:2

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn