VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Ma-thi-ơ 6 | Mác

Ma-thi-ơ 5:6

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn