VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Ma-thi-ơ 6 | Mác

Ma-thi-ơ 5:7

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn