VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 5 | Ma-thi-ơ 6 | Ma-thi-ơ 7 | Mác

Ma-thi-ơ 6:11

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn