VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 5 | Ma-thi-ơ 6 | Ma-thi-ơ 7 | Mác

Ma-thi-ơ 6:21

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn