VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 7 | Ma-thi-ơ 8 | Ma-thi-ơ 9 | Mác

Ma-thi-ơ 8:23

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Kế đó, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn