VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 8 | Ma-thi-ơ 9 | Ma-thi-ơ 10 | Mác

Ma-thi-ơ 9:19-21

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người. 20 Nầy, có một người đàn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. 21 Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn