VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 14 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 15 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 16 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:11

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn