VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 30 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 31 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 32 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:6

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn