VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Dân-số Ký | Phục-truyền Luật-lệ Ký 31 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 32 | Phục-truyền Luật-lệ Ký 33 | Giô-suê

Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:29

32 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được, Ước gì nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn