VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 9 | Mác 10 | Mác 11 | Lu-ca

Mác 10:14

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn