VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 11 | Mác 12 | Mác 13 | Lu-ca

Mác 12:33

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

33 thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn