VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 11 | Mác 12 | Mác 13 | Lu-ca

Mác 12:37

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

37 Vì chính Đa-vít xưng Ngài bằng Chúa, thì lẽ nào Ngài là con vua ấy? Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn