VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 12 | Mác 13 | Mác 14 | Lu-ca

Mác 13:26

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Bấy giờ người ta sẽ thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn