VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 12 | Mác 13 | Mác 14 | Lu-ca

Mác 13:33

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

33 Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn