VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 14 | Mác 15 | Mác 16 | Lu-ca

Mác 15:42

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

42 Bấy giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát; khi đã chiều tối,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn