VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 15 | Mác 16 | Lu-ca

Mác 16:1

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Jêsus.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn