VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 15 | Mác 16 | Lu-ca

Mác 16:15

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn