VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 15 | Mác 16 | Lu-ca

Mác 16:20

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn