VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 1 | Mác 2 | Lu-ca

Mác 1:41-42

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

41 Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. 42 Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn