VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 1 | Mác 2 | Mác 3 | Lu-ca

Mác 2:28

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn