VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 7 | Mác 8 | Mác 9 | Lu-ca

Mác 8:22-26

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. 23 Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, và hỏi, có thấy chi không? 24 Người mù ngó lên rồi thưa rằng: Tôi thấy người ta, và nhìn họ đi giống như cây. 25 Rồi Đức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt người; người nhìn xem, được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy. 26 Đức Chúa Jêsus khiến người về nhà, và truyền rằng: Đừng trở vào trong làng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn