VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 8 | Mác 9 | Mác 10 | Lu-ca

Mác 9:49-50

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. 50 Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi làm cho mặn lại được?

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn