VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 10 | Lu-ca 11 | Lu-ca 12 | Giăng

Lu-ca 11:28

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn