VietChristian
VietChristian
Ngày Thành Lập

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 10 | Lu-ca 11 | Lu-ca 12 | Giăng

Lu-ca 11:9-10

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn