VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 11 | Lu-ca 12 | Lu-ca 13 | Giăng

Lu-ca 12:20

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn