VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 11 | Lu-ca 12 | Lu-ca 13 | Giăng

Lu-ca 12:21

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn