VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 11 | Lu-ca 12 | Lu-ca 13 | Giăng

Lu-ca 12:31-32

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. 32 Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn