VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 11 | Lu-ca 12 | Lu-ca 13 | Giăng

Lu-ca 12:4

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu ta: Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn