VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 11 | Lu-ca 12 | Lu-ca 13 | Giăng

Lu-ca 12:43

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

43 Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn