VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 11 | Lu-ca 12 | Lu-ca 13 | Giăng

Lu-ca 12:6

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn