VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 11 | Lu-ca 12 | Lu-ca 13 | Giăng

Lu-ca 12:6-7

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. 7 Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn