VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 13 | Lu-ca 14 | Lu-ca 15 | Giăng

Lu-ca 14:34-35

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

34 Muối là giống tốt; nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? 35 Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân; người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn