VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 14 | Lu-ca 15 | Lu-ca 16 | Giăng

Lu-ca 15:28

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn